ระบบสมัครสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่า

ขั้นตอนสมัครสมาชิก


(ปรับขนาดรูปภาพ)
ข้อมูลส่วนตัว


ข้อมูลการศึกษาข้อมูลที่ทำงานสร้าง บัญชีผู้ใช้
(หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน)


1. รหัสผ่าน ขั้นต่ำต้องมี 6 ตัวอักษร
2. ต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
3. ต้องมีตัวอักษรพิมพ์เล็ก
4. ต้องมีตัวเลข