ติดต่อเรา

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์

126 อาคารสัมมนา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 02-470-8039, 02-872-9002
โทรสาร : 02-872-9005
Email: info.kmutta@gmail.com


แผนผังการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย