ประกาศ กกต.ที่ 04/2562 เรื่อง แต่งตั้งนายกสมาคมฯ วาระปี 2562-2564

03 ก.ย. 2021 ข่าว , ประกาศ

ประกาศ กกต.ที่ 04/2562 เรื่อง แต่งตั้งนายกสมาคมฯ วาระปี 2562-2564

ประกาศ กกต.ที่ 04/2562 เรื่อง แต่งตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี 2562-2564

ประกาศ กกต แต่งตั้งนายกสมาคมวาระปี2562-2564_7กพ62