สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ.ฯ เปิดให้บริหาร ซื้อ-เช่าชุดครุย

03 ก.ย. 2021 ข่าว , ประกาศ

สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ.ฯ เปิดให้บริหาร ซื้อ-เช่าชุดครุย

เปิดบริการทุกวัน

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เปิดให้บริการเช่า ซื้อ ชุดครุย มจธ.