ประกาศรายชื่อผู้ถูกสลากกาชาดไทย ที่ยังไม่ได้เดินทางมารับมอบรางวัล ปี 2560

03 ก.ย. 2021 ข่าว , ประกาศ

เรียนตัวแทนจำหน่ายสลากกาชาดไทยทุกท่าน

 

ประกาศรายชื่อผู้ถูกสลากกาชาดไทย ที่ยังไม่ได้เดินทางมารับมอบรางวัล ปี 2560

เนื่องจากมีผู้ถูกสลาก ถูกรางวัลแล้วยังไม่มีผู้มารับ ตามตารางรายชื่อที่ส่งมาด้วย
จึงขอแจ้งท่านตัวแทนจำหน่าย แจ้งผู้ซื้อสลากให้มารับรางวัล ที่สมาคมฯ ภายในวันที่ 5กรกฎาคม 2560

หากไม่สามารถนำสลากมารับรางวัลก่อนเวลาดังกล่าว
ทางสมาคมจำเป็นต้องนำรางวัลส่วนที่เหลือ มอบให้กับสภากาชาดไทยต่อไป

คณะกรรมการจัดกิจกรรมงานกาชาด
สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดต่อรับรางวัลได้ที่
สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ.ฯ โทรศัพท์  02-4708039