การประชุม กกต. ครั้งที่ 1/2563 วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 -12.00 น.

03 ก.ย. 2021 ข่าว กกต. สมาคม

ประชุม กกต.สมาคม ณ สำนักหอสมุด มจธ. ครั้งที่ 1/2563 เตรียมจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประชุม กกต. ครั้งที่ 1/2563