ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และ โรงพยาบาลตากสิน

02 ก.ย. 2021 ข่าว , กิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่า

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยท่านนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารฯ ได้ทำการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และ โรงพยาบาลตากสิน เพื่อสู้ภัย Covid-19 ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.