โครงการมอบทุนการศึกษาทุนละ 25,000 บาท จำนวน 50 ทุน

02 ก.ย. 2021 ข่าว , กิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่า

เนื่องในโอกาสสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งครบรอบ 50 ปี (พ.ศ.2562) ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาทุนละ 25,000 บาท จำนวน 50 ทุน (1,250,000 บาท)เพื่อนักศึกษา มจธ. ปัจจุบัน ที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ล่าสุดได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาฯ แล้ว
เมื่อวันพุธที่ 18 ก.ย.62 เวลา 16.30 น.
ณ ที่ทำการสมาคม จำนวนรวม 23 ทุน ๆ ละ 25,000 บาท
คิดเป็นเงิน 575,000 บาท มอบแก่
นศ.คณะวิศกรรมศาสตร์ 13 ทุน และ
นศ.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8 ทุน

ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอขอบคุณนักศึกษาเก่า มจธ. ทุกท่าน ร่วมกับสมาคมสนับสนุนเงินทุนการศึกษาดังกล่าว”

ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอขอบคุณนักศึกษาเก่า มจธ. ทุกท่าน ร่วมกับสมาคมสนับสนุนเงินทุนการศึกษาดังกล่าว”