16 ก.พ.62 รับส่งมอบงานสมาคมฯ

02 ก.ย. 2021 ข่าว , กิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่า

กรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2560-2562 ได้จัดประชุมและส่งมอบงานให้กรรมการสมาคมฯ วาระปี 2562-2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ทำการสมาคมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพ