ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และงานราตรีบางมด วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

02 ก.ย. 2021 ข่าว , กิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่า

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และงานราตรีบางมด วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ดร.สุรเดช จิรัฐิติเจริญ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี 2560-2561 และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รวม 23 ท่าน ได้รายงานผลการดำเนินงานสมาคมฯ แก่สมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 14.00-16.00 น. ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2560-2562 ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานสมาคมฯ ตลอดช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
และจะประชุมส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ (วาระปี 2562-2564) ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562


และในช่วงเวลา 17.00 น. สมาคมได้จัดงานราตรีบางมด ปี 2562   “59 ปี มดคืนบาง ร่วมสร้าง มจธ.”
ณ ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี มจธ.
ชมภาพเพิ่มเติมโปรดคลิกที่รูปภาพด้านล่างนี้..

 

กิจกรรมของสมาคมฯงานราตรีบางมดประชุมใหญ่สามัญ