ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 4 กุมภาพันธ์ 2562

02 ก.ย. 2021 ข่าว , กิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่า

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 4 กุมภาพันธ์ 2562

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียด..หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญ4กพ62 <<คลิก