ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2561

02 ก.ย. 2021 ข่าว , กิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่า

ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2561

 

เรียน นักศึกษาเก่า มจธ.ทุกท่าน

ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2561
เวลา บ่ายสองวันอาทิตย์ที่ 4 กพ. ที่ชั้น3 ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมนา มจธ.
มาเพื่อ
-ร่วมรับชม รับทราบผลงานสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและ แผนงานในรอบปีหน้า
-รับทราบสถานะการเงินสมาคมฯ
-สอบถามและแสดงความคิดเห็น เสนอสิ่งดีงามและเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ในฐานะสมาชิกฯ

ขอบพระคุณมากครับ