ร่วมรับประทานอาหารระหว่าง ชมรม8เกียร์ กับ วสท.

02 ก.ย. 2021 ข่าว , กิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่า

ร่วมรับประทานอาหารระหว่าง ชมรม8เกียร์ กับ วสท.

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00น. นายสมชัย สันตินิภานนท์ อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ กรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมรับประทานอาหาร เพื่อหารือเรื่องแนวทางการร่วมมือกันทำกิจกรรม ระหว่างวสท.และภาคี8เกียร์ ณ ห้องอาหารโฮคิทเช่น นับว่าประสบความสำเร็จกับการหารือในวันนี้ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวสท. มีความประสงค์จะให้8เกียร์ร่วมกันช่วยเหลือสังคม และยินดีให้ความร่วมมือ พร้อมทั้งเชิญชวนสมาชิกวิศวกร ร่วมงานวิศวกรรมสถานแห่งชาติด้วย.