ประชุมกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 7

02 ก.ย. 2021 ข่าว , กิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่า

19 สค.60 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯครั้งที่7/60 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ