ประชุมสัญจรครั้งที่ 1 ณ หอประชุมสโมสร กฟผ อ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

02 ก.ย. 2021 ข่าว , กิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่า

ประชุมสัญจรครั้งที่ 1 ณ หอประชุมสโมสร กฟผ อ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมสัญจรครั้งที่ 1 ณ หอประชุมสโมสร กฟผ อ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2560 โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากพี่ชัยวัตน์ ประธานมดเหนือ พร้อมทั้งสมาชิกมดเหนือได้เข้าร่วมประชุมและได้แสดงความคิดเห็นต่างๆอันเป็นประโยชน์พัฒนาสมาคมฯและมหาวิทยาลัยฯืต่อไป และทางสมาคมได้เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลของชมรมมดเหนืออีกด้วย