ทีมงานสมาคม นศ.เก่า มจธ.ฯ หารือเพื่อจัดงานเดิน-วิ่ง mini-half marathon

02 ก.ย. 2021 ข่าว , กิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่า

ค่ำวันที่ 22มิย.60 เวลา18.00-22.00น.

ทีมงานสมาคม นศ.เก่า มจธ.ฯ ได้ปรึกษาหารือ กับ ประธาน สหพัน์ชมรมเดิน-วิ่ง  

เพื่อจัดงานเดิน-วิ่ง mini-half marathon เพื่อการกุศล  ที่ห้องอาหาร อิ่มปลาเผา จรัลสนิทวงศ์ 13 

ได้ข้อมูลและแนวทางจัดงาน 

คาดว่า จะจัดงานเดือนมกราคม 2560 คาดการณ์ว่า
จะสามารถจัดนักวิ่ง ประมาณ 4,000คน

ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ จะแจ้งความคืบหน้า ให้ศิษย์เก่าบางมดทราบเป็นระยะครับ.

 

   ปชส.คณะกรรมการด้านกิจกรรมฯ สมาคมนศ.เก่า มจธ. ในพระบรมราชูปถัมภ์