ร่วมออกแบบสติ๊กเกอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

02 ก.ย. 2021 ข่าว , กิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่า

ร่วมออกแบบสติ๊กเกอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญชวนนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป มาร่วมออกแบบสติ๊กเกอร์
ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ถึงความเป็นชุมนุมหรือชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชิงเงินรางวัลรวม 26,000 บาท”

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับและส่งใบสมัครได้ที่ทำการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ชั้น 2 อาคารจอดรถ 14 ชั้น หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ทางเพจ Facebook: สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส่งกลับมาทาง Email: info.kmutta@gmail.com ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

กติกาและเงื่อนไข
1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทั้งนักศึกษาปัจจุบัน, ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ บุคคลทั่วไป
2. ผู้สมัครสามารถออกแบบไลน์สติกเกอร์ได้ไม่จำกัดจำนวน
3. ผลงานที่ออกแบบต้องสื่อถึงอัตลักษณ์ถึงความเป็นชุมนุมหรือชุมชนของพระจอมเกล้าธนบุรี (โดยไม่นำสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมาใช้ (เนื่องจากอาจติดประเด็นลิขสิทธิ์)
4. สติกเกอร์ที่ออกแบบแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
4.1 สติกเกอร์ไลน์แบบเรียบ
4.2 สติกเกอร์ไลน์แบบเคลื่อนไหวได้ แต่ห้ามมีเสียง
5. ผลงานที่ส่งประกวด ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ Line ดังนี้
5.1 สติกเกอร์ไลน์แบบเรียบ
5.2 สติกเกอร์ไลน์แบบเคลื่อนไหวได้ แต่ห้ามมีเสียง

สอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวอัญชนา แสงช้าง โทร. 085-251-2908 (แป๋ว)
นายสมชาย จิราวัฒนาการ โทร. 097-234-5274 (เบนซ์)
นางสาวกฤษิตา ตรียัมปราย โทร. 099-952-9954 (ตูน)
นางสาวรัตนากร เบ็ญจพรกุลพงศ์ โทร. 085-953-4563 (หมวย)

Email : info.kmutta@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/Kmutta

Download ใบสมัคร