รายละเอียดโครงการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และพี่ช่วยน้อง

02 ก.ย. 2021 ข่าวสาร

รายละเอียดโครงการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และพี่ช่วยน้อง

เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบมากมาย ทางสมาคมฯ จึงช่วยเหลือ และรวบรวมเงินจากผู้บริจาค นำไปจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ส่งมอบให้โรงพยาบาลแต่ละหน่วยงาน และช่วยเหลือน้องๆ นักศึกษา มจธ. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. รายชื่อผู้บริจาคโครงการที่ 1 จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลแต่ละหน่วยงาน
  2. รายชื่อผู้บริจาคโครงการที่ 2 พี่ช่วยน้อง
  3. ตารางรายละเอียดสิ่งของที่บริจาค ทั้ง 2 โครงการ
  4. ตารางรายละเอียดข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ทั้ง 2 โครงการ