หมายเลขสลากฯ ที่คงเหลือจากการจำหน่าย

02 ก.ย. 2021 ข่าวสาร

หมายเลขสลากฯ ที่คงเหลือจากการจำหน่าย

ขอแจ้งจำนวนเล่ม และหมายเลขสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 ที่คงเหลือจากการจำหน่าย เนื่องจากสมาคมฯ มีกิจกรรมจัดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการขายสลากฯ ได้หมด โดยมียอดคงเหลือดังนี้

จำนวน 307 เล่ม (3,070 หมายเลข) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

จำนวน 745 หมายเลข ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

จำนวนหมายเลข คงเหลือ ทั้งสิ้น 3,815 หมายเลข