25 ก.พ. 2562 เข้าพบอธิการบดี และอุปนายกสภา มจธ.

02 ก.ย. 2021 ข่าวสาร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าพบ ดร.หริส สูตะบุตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และดร.สุวิทย์ เตีย อธิการบดี ได้พูดคุยในเรื่องมหาวิทยาลัยและสมาคมอย่างกว้างขวางและสร้างสรรค์เป็นนิมิตรหมายที่ดีต่อทุกๆคน