สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีให้เช่า และตัดชุดครุย ติดต่อได้ที่สมาคมฯ ชั้น 2

02 ก.ย. 2021 ข่าวสาร

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีให้เช่า และตัดชุดครุย ติดต่อได้ที่สมาคมฯ ชั้น 2