แสดงความยินดีอธิการบดีมจธ.มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับ 2 ของประเทศ

02 ก.ย. 2021 ข่าวสาร

แสดงความยินดีอธิการบดีมจธ.มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับ 2 ของประเทศ

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ดร.สุรเดช จิรัฐิติเจริญ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯเข้าพบ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แสดงความยินดีที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับการคัดเลือกเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด อันดับ2 ของประเทศไทย ประจำปี2560 ที มจธ