แสดงความยินดีกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

02 ก.ย. 2021 ข่าวสาร

แสดงความยินดีกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ดร.สุรเดช จิรัฐิติเจริญ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบ ผศ.ดร.สาทิสส์ ทรงชน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ(ราชบัณฑิต) อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรม(เครื่องกล ME18 )แสดงความยินดีกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ติดอันดับ 150 – 200 จาก 300 มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก และเป็นหนึ่งเดียวของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลในประเทศไทยที่ติดอันดับโลก ที มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี