แสดงความยินดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อัันดับ 1 ของประเทศ

02 ก.ย. 2021 ข่าวสาร

 

แสดงความยินดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อัันดับ 1 ของประเทศ

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ดร.สุรเดช จิรัฐิติเจริญ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าพบ ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล (ศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 20) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อแสดงความยินดีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นอันดับ1 ของประเทศในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี