นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. ฯ มอบใบปฏิญญาร่วม ในการก่อตั้งมดจังหวัด

02 ก.ย. 2021 ข่าวสาร

นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. ฯ มอบใบปฏิญญาร่วม ในการก่อตั้งมดจังหวัด

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ดร. สุรเดช จิรัฐิติเจริญ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. ฯ มอบใบปฏิญญาร่วม ในการก่อตั้งมดจังหวัด ให้ประธานชมรมมด6ภูมิภาค(มดเหนือ-มดอิสาน-มดใต้-มดตะวันตก-มดภาคกลาง-มดตะวันออก)