อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ไทย

02 ก.ย. 2021 ข่าวสาร

อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ไทย

18 สค.60 วันวิทยาศาสตร์ไทย..อุปนายกสมาคมฯเป็นผู้แทนนายกสมาคมฯร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4