กอล์ฟการกุศลของชมรมมดเหนือ

02 ก.ย. 2021 ข่าวสาร

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของชมรมมดเหนือ ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกพิจิตร กุลลวณิชย์ องคมนครี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ สนามกอล์ฟ แม่เมาะ จ. ลำปาง
โดยงานนี้ ทางประธานชมรมมดเหนือ ได้ส่งคำขอบคุณ

“เป็นพลังดุจดั่งมด แรงยิ่งใหญ่ อย่างที2 คือการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชมรมมดเหนือ โดยมีคุณสมนึกบำรุงสาลี รองปลัดกระทรวงพลังงานประธานจัดการแข่งขันได้จัดขึ้นมาประสพความสำเร็จทุกประการโดยครั้งได้ทั้งเงินและเกียรติอันสุงสุดที่บรรดาเหล่าสมาชิกมากันมากเป็นประวัติศาสตร์ของมดภูมิภาด ต้องขอขอบคุณ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่9/คุณสมนึก บำรุงสาลี รองปลัด/คณมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธา/คุณสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธา/คุณอภิชาติ จันทรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้าง1 / คณะกรรมการทีปรึกษาและทีปรึกษากิตติมศักดิ์ ทุกคนรวมทั้งสมาชิกมดเหนือและมดจังหวัด/มดภูมิภาดทุกภูมิภาด/สมาคมนักศึกษาเก่า ห้าง ร้าน บริษัท อีกมากๆๆๆๆๆรวมถึงคุณเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาด/คุณธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทีได้ร่วมกันช่วยเหลือจัดหาทีมสนับสนุนตามเป้าหมายทุกอย่างและเป็นเกียรติของบางมดจริงๆทีผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ แม่เมาะ มาต้อนรับตั้งแต่แรกจนจบกิจกรรมและให้ความร่วมมืออย่างมากๆๆๆๆจนถือว่ากิจกรรมทั้ง2 อย่างสำเร็จด้วยดีทุกประการขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง”


ด้วยความเคารพ ชัยวัฒน์ เจริญศรีทอง ประธานชมรมมดเหนือ