นายกสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชม อาคาร KX ของพระจอมเกล้าธนบุรี

02 ก.ย. 2021 ข่าวสาร

นายกสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชม อาคาร KX ของพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 7 เมย. 2560 ดร.สุรเดช นายกสมาคมฯ และคุณสมชัย อุปนายกฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ คุณจีรศักดิ์ คุณนพพล คุณภิญโญ และ จนท. จากหน่วยงานกองกิจกรรมนักศึกษาเก่า นำโดย คุณน้อย และ ดร.แอน เข้าเยี่ยมชม อาคาร KX ของพระจอมเกล้าธนบุรีโดยมีท่านอธิการฯ รศ.ดร. ศักรินทร์ และ ศ.บุญเจริญ CEO KX ให้การต้อนรับ คณะจากสมาคมฯ และพาเยี่ยมชม อาคาร KX ทุกซอกทุกมุม

อาคาร KX ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2554 บนถนนกรุงธนบุรี เรียกว่าอาคารเคเอ็กซ์ มีความสูง 20 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 20,000 ตารางเมตรโดยประมาณ อาคาร KX มีเป้าหมายเพื่อนำความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์โดยภาคอุตสาหกรรมและสร้างเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกิจการขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge exchange) ระหว่างประชาคมจากภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม ในลักษณะพันธมิตรอุตสาหกรรม (Industry Cluster) นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับบ่มเพาะนวตกิจ (Startup companies) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม รวมถึง Design hub ประกอบด้วย Maker Space และบริษัทออกแบบระดับโลก
ในนามของสมาคมฯ ขอขอบคุณท่านอธิการ รศ.ดร.ศักรินทร์ และ ศ.บุญเจริญ ที่พาเยี่ยมชมและอธิบายกิจกรรม ที่ มจธ.เสริมสร้างเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ เป็นอย่างสูง

ทีมงานประชาสัมพันธ์