ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์ แสดงความยินดี นายกสมาคมฯคนใหม่

02 ก.ย. 2021 ข่าวสาร

วันที่ 5 เมษายน 2560 ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับ ดร. สุรเดช จิรัฐิติเจริญ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการรับตำแหน่งนายกสมาคมฯ วาระปี 2560-2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์นายกสมาคมฯมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแสดงความยินดี