นายกสมาคมฯ พบ ตัวแทนสโมสรนักศึกษา มจธ.

02 ก.ย. 2021 ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ดร. สุรเดช จิรัฐิติเจริญ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมกรรมการสมาคมฯ ประชุมร่วมกับตัวแทนสโมสรนักศึกษา และชมรมต่างๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางร่วมกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนของสมาคม ในการทำประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯต่อไป

นายกสมาคมฯมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสโมสรนักศึกษา