ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2564

01 ก.ย. 2021 ข่าว , ประกาศ

เรียน สมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2564 ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

Join Zoom Meeting <- คลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมการประชุม

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม