แจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2564

01 ก.ย. 2021 ข่าว , ประกาศ

แจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2564

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางสมาคมฯ ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล ในวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ALPINE GOLF CLUB BANGKOK ไปเป็นวันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยมีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามมาตรการของรัฐบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ