ประกาศ กกต.สมาคม ที่ 08/2563 เรื่อง แต่งตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าฯ วาระปี 2564-2567

01 ก.ย. 2021 ข่าว กกต. สมาคม

ประกาศ กกต.สมาคม ที่ 08/2563 เรื่อง แต่งตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี 2564-2567 นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์