สมาคมฯเข้าร่วมแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน

10 ก.ค. 2024 ข่าวสาร

สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. นำโดย
คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ นายก
คุณวรัช กุศลมโนมัย อุปนายก 
คุณบุญชัย เชิญเกียรติประดับ กรรมการ 

ได้เข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับการรับ

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คนใหม่)

รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน 
ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 67 
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.