เชิญสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม มดปฏิบัติธรรม

02 พ.ค. 2024 ข่าว , กิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่า

เชิญสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม มดปฏิบัติธรรม 
จำนวน 20 สิทธิ์

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จ.นครปฐม

วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2567 (4คืน5วัน) #ไม่มีค่าใช้จ่าย

คลิกลงทะเบียน: https://forms.gle/fdNEuSYgHQ2ZKpwb6

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 - จนกว่าสิทธิ์จะเต็ม
สามารถอ่านกำหนดการโดยละเอียดได้ตามลิงก์

คลิก : https://drive.google.com/file/d/13yuyadQbV4l132S8yjdr93rt6ocM9CFu/view?usp=drive_link

หมายเหตุ ขออนุญาตเก็บมัดจำสิทธิ์ละ 1,000 บาท เพื่อเป็นการล็อคสิทธิ์ และจะคืนให้เต็มจำนวนหลังจากเสร็จกิจกรรม