สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Math Night ครั้งที่ 16 พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน จำนวน 50,000 บาท

19 มี.ค. 2024 ข่าวสาร

สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. นำโดย 
คณะกรรมการบริหารฯ 
คุณสุรชัย จงเลิศตระกูล 
คุณอิทธิพล พสิษฐ์โยธิน 
คุณวิบูลศักดิ์ วัฒายุ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
Math Night ครั้งที่ 16 
ณ อุทยานการเรียนรู้ 
Learning Garden มจธ. 

พร้อมทั้งได้ทำการมอบเงิน
สนับสนุนการจัดงาน จำนวน 50,000 บาท 

ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567