สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

05 ก.พ. 2024 ข่าวสาร

สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

นำโดย นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ นายกสมาคมฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ จัดประชุมสามัญประจำปี 2567 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ที่ได้จัดขึ้นตลอดระยะเวลาในปีที่ผ่านมา ให้แก่สมาชิกสมาคมได้รับทราบ

ทั้งนี้นายกสมาคมฯ ได้มีพิธีการมอบเข็มกลัดเป็นทองคำฝังเพชรแท้ และโล่เกียรติยศทองคำลงยาให้กับนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2566 ทั้ง 5 ท่าน เป็นที่เรียบร้อย
โดยมีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานจำนวน 149 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ห้อง SCL 216  เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา