ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 03/2567 รับรองผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. วาระปี 2567-2570

02 ก.พ. 2024 ข่าว กกต. สมาคม

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 03/2567

รับรองผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี 2567-2570