ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 02/2567 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. วาระปี 2567-2570

02 ก.พ. 2024 ข่าว กกต. สมาคม

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 02/2567

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี 2567-2570