สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. เข้าร่วมงานชุมนุมมดเหนือ ครั้งที่ 44 จ.เชียงใหม่

30 ม.ค. 2024 ข่าวสาร

สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. นำโดย 
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
คุณสุรชัย จงเลิศตระกูลกิจ
คุณโชคชัย คุณวาสี
คุณอิทธิพล พสิษฐ์โยธิน
คุณเฟื่องลดา จิรวิบูลย์

ได้ทำการเข้าร่วมกิจกรรม “งานชุมนุมมดเหนือ ครั้งที่ 44 ” วันที่ 26-28 มกราคม 2567

ณ เขื่อนแม่จอกหลวง โครงการชลประทานเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  

พร้อมทั้งพาสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 30 คน

สมาคมฯ ได้ทำการมอบเงินสนับสนุนทางชมรม 
เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท