สมาคมนักศึกษาเก่ามจธ. เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดบำรุงสภากาชาดไทย ปี 2565 จำนวนเงิน  2,100,000 บาท

08 พ.ย. 2023 ข่าวสาร

สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. นำโดย 
คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ นายก 

พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ 
คุณพรณรงค์ คงกลิ่นสุคนธ์ 
คุณโชคชัย คุณวาสี 
คุณสมรส แก้วมงคล 
คุณชัยรัตน์ นิวัติศิริวงศ์ 
คุณบุญชัย เชิญเกียรติประดับ 
คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข 
คุณสิงห์ มิตรตระกูลกิจ 
คุณเฟื่องลดา จิรวิบูลย์ 

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดบำรุงสภากาชาดไทย ปี 2565 จำนวนเงิน  2,100,000 บาท
(สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 

ถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย 
เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย 

ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 
เวลา 9.30 น. ณ วังสระปทุม ที่ผ่านมา