ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่03/2566 เรื่อง ขยายระยะเวลากำหนดการรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าฯ

24 ต.ค. 2023 ข่าว กกต. สมาคม

https://www.kmutta.com/2021/assets_new/ckeditor/upload/files/1698132002_ประกาศ กกต. 03-2566.pdf