ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ที่ 02/2566 เรื่อง บัญชีรายชื่อสมาชิกสามัญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่าฯ

20 ต.ค. 2023 ข่าว กกต. สมาคม

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ที่ 02/2566

เรื่อง บัญชีรายชื่อสมาชิกสามัญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่าฯ 

คลิกเพื่อตรวจเช็ครายชื่อ

https://drive.google.com/file/d/1v2FJnQhEyvzCNJUAjT2Lvv-kqlJFK5XW/view?usp=sharing

https://www.kmutta.com/2021/assets_new/ckeditor/upload/files/1697768370_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง.pdf