ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน เที่ยวงานมดอีสานสังสรรค์ ครั้งที่ 54 จังหวัดอุดรธานี

13 ก.ย. 2023 ข่าวสาร

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน

เที่ยวงานมดอีสานสังสรรค์ ครั้งที่ 54 จังหวัด อุดรธานี

วันที่ 1-3 ธันวาคม 2566 จ.อุดร

และ ทริปพิเศษ เที่ยวหลวงพระบาง (สปป.ลาว) ในวันที่ 3-5 ธันวาคม 2566

ราคาพิเศษจัดให้สำหรับสมาชิกสมาคมฯ 40 สิทธิ์ เท่านั้น

โดยมี 2 option

ประเภทที่ 1 เดินทางกับสมาคม

ประเภทที่ 2 เดินทางเอง

คลิกลงทะเบียน : https://forms.gle/naxw2kksaqtj8ApN8

รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในแบบฟอร์ม