ประกาศ ที่ 004/2566 เรื่อง รับสมัครกรรมการกองทุนอาจารย์ไพบูลย์ หังสพฤกษ์

17 ส.ค. 2023 ข่าว , ประกาศ

ประกาศ ที่ 004/2566

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง รับสมัครกรรมการกองทุนอาจารย์ไพบูลย์ หังสพฤกษ์

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใคร่ขอเชิญชวนนักศึกษาเก่า สมัครเข้าเป็นกรรมการกองทุน

จำนวน 4 ท่าน

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อบังคับดังนี้ https://drive.google.com/.../14L3fr7Jz3X2.../view...

สามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครด้วยตนเองที่ทำการสมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 9.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ