ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่01/2566 เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และการรับสมัครเลือกตั้งนายก

11 ส.ค. 2023 ข่าว กกต. สมาคม

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 01/2566

เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และการรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์