คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ นายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 และมอบเงินสนับสนุนจัดงานจำนวน 50,000 บาท

04 ส.ค. 2023 ข่าวสาร

สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. นำโดย

คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ นายกสมาคม

พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ

คุณสุชาติ มหาคุณโชติ

คุณเฟื่องลดา จิรวิบูลย์

ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี (มจธ.)

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

และได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

จำนวน 50,000 บาท