ประกาศ กกต.ที่ 04/2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระปี 2564-2567

01 ก.ย. 2021 ข่าว กกต. สมาคม

ด้วย กกต.สมาคมฯ ได้ประกาศกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระปี 2564-2567 ระหว่างวันที่ 1-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นั้น ได้มีผู้ยื่นเอกสารสมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ จำนวน 1 ท่าน คือ นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ตามรายละเอียด ดังนี้