สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมมดอาสาแบ่งปันตะวันออก

04 ก.ค. 2023 ข่าวสาร

สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ.

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมมดอาสาแบ่งปันตะวันออก

โดยมีคุณสมรส แก้วมงคล กรรมการและประธานชมรมมดตะวันออก เป็นตัวแทนในการมอบเงินสนับสนุน 50,000 บาท

ให้แก่โรงเรียนบ้านโนน จ.สระแก้ว วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณตัวแทนมดตะวันออกทุกท่านที่ได้รวมตัวกันมาทำสิ่งดีๆให้กับสังคม

อีกทั้งยังร่วมแรงร่วมใจ ในการทำจิตอาสา ช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซม และบริจาค สิ่งของที่จำเป็นให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านโนน จ.สระแก้ว

ในครั้งนี้