สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. เข้าพบ ประธานชมรมมดตะวันตก คุณชูชัย เจริญงาม ณ จ.ราชบุรี

21 มิ.ย. 2023 ข่าวสาร

สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. นำโดย 
คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ นายกฯ
คุณวรัช กุศลมโนมัย อุปนายก

พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ 
คุณจรง เจียมอนุกูลกิจ
คุณธนบัติ อึ้งสุวรรณพานิช 
คุณสุชาติ มหาคุณโชติ 
คุณสถาพร โรจนหัสดิน
คุณโชคชัย คุณวาสี 

ได้เข้าพบ ประธานชมรมมดตะวันตก

คุณชูชัย เจริญงาม ME8

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการทำงานร่วมกัน 
ณ จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 

ในนามสมาคมฯ ขอกราบขอบพระคุณพี่ชูชัย และทีมงานมดตะวันตก ที่เมตตาน้องๆและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี